Menu
Inloggen medewerkers

Aanpassing tabel woon-/werkverkeer m.i.v. 1 januari 2023

21 februari 2023

De stijgende brandstofprijzen zullen niemand ontgaan zijn. Er zijn schommelingen in prijs zichtbaar, dat energie de komende periode structureel duur al blijven lijkt een feit. Stijgende brandstofprijzen resulteert in stijgende kosten voor het woon-/werkverkeer. In de CAO VO en PO, elk met een eigen tabel reiskosten woon-/werkverkeer, is deze tegemoetkoming de afgelopen jaren niet substantieel gestegen. Om hier iets aan te doen heeft de werkgever zich de vraag gesteld hoe in eigen beleid, aanvullend op de CAO, collega’s tegemoet te komen in de extra kosten gemaakt voor het woon-/werkverkeer. Vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Voorzie in een extra tegemoetkoming in de kosten woon-/werkverkeer aan die collega’s die de meeste kosten voor woon-/werkverkeer maken
  • Een éénvoudig uitvoerbare regeling. Een regeling die zo dicht mogelijk bij de CAO blijft.
  • Een extra incidentele tegemoetkoming die, mocht blijken dat de reiskosten ongewijzigd hoog blijven, een semi permanent karakter kan krijgen.
  • Markt conformiteit. De regeling woon-/werkverkeer blijft een tegemoetkoming voor de kosten woon-/werkverkeer en wordt geen kostendekkende vergoeding.

Zowel in CAO VO als CAO PO is bepaald dat de werkgever van de CAO reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer ten gunste van de medewerker kan afwijken onder voorwaarde van instemming van de P(G)MR.

Om medewerkers tegemoet te komen in de reiskosten is door de overheid besloten de fiscale vrijstelling per 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 de kilometer. Vanaf 2024 is de verwachting dat deze fiscale vrijstelling naar € 0,23 gaat. Ook kan er binnen Onderwijsgroep Amersfoort gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot fiscale uitruil zodat deze fiscale vrijstelling ook op elke reiskilometer benut kan worden. Veel collega’s maken hier al gebruik van.

Na instemming door medezeggenschap is door de werkgever besloten om met ingang 1 januari 2023 de tegemoetkoming woon-/werkverkeer te verhogen. Waar de CAO de tegemoetkoming woon-/werkverkeer maximeert op max. 25 km (CAO VO) en max. 21,5 km (CAO PO) trekt onderwijsgroep Amersfoort deze tabel in eigen beleid nu door tot een tegemoetkoming in de reiskosten woon-/werkverkeer tot max 50 km enkele reisafstand. Beide tabellen tref je aan op het medewerkers deel van onze website. Deze uitbreiding van de regeling woon-/werkverkeer is vooralsnog voor geheel 2023 van kracht.