Menu
Inloggen medewerkers

Benoeming voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht is verheugd te kunnen mededelen dat Stella Efdé is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Amersfoort. Stella zal 1 juni 2022 bij de Onderwijsgroep starten.

De Raad van Toezicht wenst Stella veel succes toe bij de Onderwijsgroep en een vruchtbare samenwerking met allen die op een of andere wijze bij de Onderwijsgroep betrokken zijn.