Menu
Inloggen medewerkers

Contact


Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort
Postbus 1771, 3800 BT Amersfoort

T: 033 - 4701008
E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 32075562
RSIN nr. 8046.12.237

Klachten

De meeste klachten zijn eenvoudige van aard en kunnen binnen de school tussen betrokkenen worden opgelost. Soms zijn er klachten, die niet via die weg opgelost kunnen worden.
Klachten kunnen dan ingediend worden bij het college van bestuur, dan wel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als een klacht rechtstreeks bij de LKC wordt ingediend, geeft deze in de regel het college van bestuur de mogelijkheid om de klacht eerst op het niveau van het bestuur op te lossen. Lukt dat niet, dan neemt de LKC de klacht in behandeling.
De volledige klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort is hieronder te downloaden.

Nummers

De doorkiesnummers van de medewerkers van het bestuursbureau zijn te vinden onder Organisatie, Bestuursbureau.

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders

Miriam Smit
info@humanresults.nl  
06-21397442