Menu
Inloggen medewerkers

Contact


Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort
Postbus 1771, 3800 BT Amersfoort

T: 033 - 4701008
E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 32075562
RSIN nr. 8046.12.237

Klachten

De meeste klachten zijn eenvoudige van aard en kunnen binnen de school tussen betrokkenen worden opgelost. Soms zijn er klachten, die niet via die weg opgelost kunnen worden.
Klachten kunnen dan ingediend worden bij het college van bestuur, dan wel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als een klacht rechtstreeks bij de LKC wordt ingediend, geeft deze in de regel het college van bestuur de mogelijkheid om de klacht eerst op het niveau van het bestuur op te lossen. Lukt dat niet, dan neemt de LKC de klacht in behandeling.
De volledige klachtenregeling van de Onderwijsgroep Amersfoort is hieronder te downloaden.

Volgens het Examenbesluit VO heeft elk schoolbestuur een commissie van beroep voor de examens, waar beroep ingesteld kan worden tegen beslissingen van de directie bij onregelmatigheden bij het examen. De commissie is op het bovenstaande adres te bereiken. Het reglement Commissie van Beroep voor de examens is hieronder te downloaden.

Externe vertrouwenspersonen Onderwijsgroep Amersfoort
De Onderwijsgroep heeft twee externe vertrouwenspersonen een voor leerlingen en ouders en een voor medewerkers. De contactgegevens en meer informatie staat onderaan deze pagina.

Vertrouwensinspecteurs (Inspectie voor het Onderwijs)
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school  (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

Nummers

De doorkiesnummers van de medewerkers van het bestuursbureau zijn te vinden onder Organisatie, Bestuursbureau.

Externe vertrouwenspersoon voor medewerkers

Anya Wiersma
ijgenweizer@gmail.com  
06 - 12232467

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders

Miriam Smit
info@humanresults.nl  
06 - 21397442

Arbodienst Perspectief

Christa Lijfering
Verzuimconsulent Perspectief  
0341-438700