Menu
Inloggen medewerkers

Medezeggenschap

In de GMR zijn alle scholen van de onderwijsgroep vertegenwoordigd. De GMR is dé plek waar ouders/leerlingen en personeelsleden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Onderwijsgroep. Net als bij de MR is er sprake van wettelijke bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap (Wms). Bijzonder voor de onderwijsgroep is dat het bestuur niet alleen te maken heeft met de GMR VO maar ook met de MR Axia voor het VSO. Omdat we binnen de onderwijsgroep maar één VSO school hebben, is daar geen GMR, maar is de MR het aanspreekpunt voor het bestuur.

De GMR VO en MR Axia praten en beslissen mee over bovenschoolse zaken zoals; de begroting/financiën (adviesrecht), het bestuursformatieplan (instemmingsrecht), huisvesting, het strategisch meerjarenplan etc. Voor het College van Bestuur zijn beide organen een belangrijke gesprekspartner. Voor iedere school zijn de besluiten op dit niveau van groot belang. De GMR VO en MR Axia spreken ook tenminste twee keer per jaar met de RvT.

De GMR VO bestaat uit 16 leden; 8 namens personeel en 8 namens ouders/leerlingen. Afvaardiging verloopt via de MR-en. Dit betekent overigens niet dat de leden van de GMR ook lid moeten zijn van de MR van de school.