Menu
Inloggen medewerkers

Hier staan wij voor

Onderwijsgroep Amersfoort: dit zijn wij, zo doen wij.

Why  Een school kan leerlingen een opstap voor de rest van hun leven bieden. De maatschappij vaart er wel bij wanneer wij
onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot aardige, waardige, vaardige burgers. [citaat Paul Schnabel]
How  Alle medewerkers van de onderwijsgroep onderhouden en ontwikkelen hun vakbekwaamheid, hebben een open blik
naar de maatschappij, hebben de ambitie en voelen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te
vergroten op basis van (wetenschappelijk) onderzoek.
What  Onze scholen bieden uitstekend onderwijs en een basis voor het leven in een plezierige, oplettende en ambitieuze
omgeving.

Inrichting onderwijsgroep
Wij willen dat je onze scholen herkent in deze drie uitspraken. Dit bereiken we met directeuren die met ons geloven dat school leerlingen een opstap voor het leven kan geven.
Voor de inrichting van de Onderwijsgroep betekent dit dat wij op twee niveaus een collectieve identiteit willen bewerkstelligen, een ‘dit-zijn-wij-en-zo-doen-wij-gevoel’. Op het niveau van de Onderwijsgroep en op het niveau van de individuele school. Collectieve identiteit en een ambitieuze cultuur op schoolniveau kweek je door directeuren de ruimte te geven om hun scholen als eenpitters te leiden binnen de afspraken die bestuur en directieraad met elkaar maken.