Menu
Inloggen medewerkers

Erkenning van het VSO

21 december 2021

In de laatste nieuwsbrief schreef Nanda van Hoek (docent op het Axia College en tevens voorzitter van de actiegroep ‘van VSO naar GVO’ over een petitie die zij met een actiegroep gestart was om het VSO erkenning te geven. Veel van jullie hebben deze petitie ondertekend, waarvoor dank! Vorige maand heeft de actiegroep de petitie aangeboden in den Haag, waarna Paul van Meenen (D66) in de actiegroep trui bij de onderwijswijsbegroting verscheen. Nu is er goed nieuws: in het nieuwe regeerakkoord staat “We brengen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs zo snel als mogelijk onder bij het voortgezet onderwijs.” Dit was precies waar het de om ging! Dit is een hele grote stap om leerlingen met een functiebeperking meer kansen te geven.

Het Axia College verzorgt gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO): zij werken zoveel mogelijk volgens de standaarden op het VO. Deze scholen worstelen met de niet-passende CAO: zowel qua salarissen als qua aantal lessen die per jaar gegeven moeten worden. Ook zaken als een diplomalicentie die lastig te krijgen is of kleinere zaken zoals regels dat leerlingen het schoolplein niet af mogen (want basisschool), knellen. De actiegroep maar ook de schoolleiding van het Axia College en het CvB van de Onderwijsgroep zijn ontzettend blij dat de eerste stap hiertoe gezet is. Wij hopen dat de komende jaren de transitie voortvarend zal worden ingezet.