Menu
Inloggen medewerkers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het voorgestelde beleid, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van bestuur én is ook de werkgever van het college van bestuur. De Raad van Toezicht dient o.a. goedkeuring te geven aan de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de Onderwijsgroep Amersfoort. In het verslag van de Raad van Toezicht (onderdeel jaarverslag) komt de invulling van de taken in het verslagjaar terug. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad Amersfoort.
K (Karel) de Leest
Voorzitter RvT
Voor mij is de toezichtsrol noodzakelijk onderdeel van de publieke verantwoording die hoort bij publieke organisaties. Het perspectief vanuit mijn rol is dat risico’s moeten worden voorkomen en organisaties altijd kunnen verbeteren! Voor mij is de toezichtrol in een onderwijsorganisatie een natuurlijke plek want onderwijs zit in mijn genen en voor mij is het een hele mooie waardevolle sector in onze samenleving!
A (Arjan) van den Born
" Surround yourself with people who make you happy. People who make you laugh, who help you when you're in need. People who genuinely care. They are the ones worth keeping in your life. Everyone else is just passing through"

Karl Marx
S (Sandra) Franken
Groeien vraagt kwaliteit, leren en kompas. Een goede school biedt kansen om nieuwe werelden te ontdekken en een plek om jouw persoonlijke kwaliteit (verder) te ontwikkelen. Als toezichthouder draag ik mijn steentje bij door het toezicht en het goede gesprek met het College van Bestuur. Een goede school organiseer je samen, in de klas, met de medezeggenschap, met het management en in de rol van toezichthouder. Daar zet ik mijn kennis en ervaring graag voor in.
N (Nicolien) Bredenoord
Lid RvT
Documenten