Menu
Inloggen medewerkers

Solliciteren

Onderwijsgroep Amersfoort is een pluriforme en ambitieuze groep samenwerkende openbare scholen die bestaat uit vijf scholen voor voorgezet onderwijs (VO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Verdeeld over 10 locaties treffen ca. 5.000 leerlingen en 650 medewerkers elkaar. Voor elke jongere in de regio Amersfoort hebben wij plek. Voor sommigen is dat een categoraal gymnasium, voor anderen vmbo basis beroeps en weer anderen mavo of havo in het voortgezet speciaal onderwijs.
Ons aanbod kenmerkt zich door diversiteit. Gezamenlijk bieden de scholen een uiteenlopend aanbod van traditioneel tot eigentijds onderwijs en van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. Elke school heeft zijn eigen identiteit en pedagogische, didactische stijl. Eén ding hebben de scholen van de Onderwijsgroep gemeen; ze streven ernaar het maximale uit elke leerling te halen. Kenmerkend hierbij is dat de onderwijsteams hierbij eigenaarschap nemen en een grote mate van professionele ruimte hebben.
Tegen onze leerlingen zeggen we: Je bent welkom om jezelf bij ons te ontwikkelen. Wij bieden een stimulerende werkomgeving. Draag bij, doe ertoe! Wil je meer? Kun je meer? Leer! Wij helpen.
Eigenaarschap nemen is bij ons vanzelfsprekend en wordt als sleutel gezien tot de hoge onderwijskwaliteit. Als collega’s delen wij de ambitie om de kwaliteit van onderwijs te vergroten op basis van (wetenschappelijk) onderzoek. De scholen werken vanuit een waarderend perspectief en dat merk je! De onderwijsprofessionals bieden de leerlingen een opstap voor het leven.
Wij werken vanuit waarderend perspectief, ondersteunen en inspireren elkaar bij het oplossen van vraagstukken die een bredere blik behoeven dan die van de eigen school en bouwen samen aan een kwaliteitscultuur.

Werken op het Vathorst College, het Amsfort College, het VMBO Trivium College, het Pro33 College, De Amersfoortse Berg, ’t Atrium, het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium of het Axia College:
o Wij zijn pluriforme, ambitieuze scholen
o Wij werken aan een hoogwaardige kwaliteitscultuur
o Staan voor de menselijke maat en eigenaarschap nemen
o En werken samen vanuit het waarderend perspectief