Menu
Inloggen medewerkers

Onderwijsgroep Amersfoort

Als leerlingen eenmaal op eigen benen staan, is het belangrijk dat zij een bestaan kunnen verwezenlijken waarin hun behoeften worden bevredigd en waarin hun talenten worden gebruikt. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect op de samenleving. Bij de leerling passend onderwijs afgerond op het voor de leerling hoogst haalbare niveau, is hiervoor voorwaarde.

Daarom investeren wij als Onderwijsgroep Amersfoort in het beste onderwijs en een uitstekend pedagogisch klimaat waarin onze medewerkers, individueel en in onderlinge samenwerking, rekening houden met de unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de aan hen toevertrouwde leerlingen. Wij investeren daarom ook in goed werkgeverschap en goed werknemerschap en in gebouwen waarin het goed werken en samenleven is.

Toegankelijk

Op onze scholen is ieder die de openbare grondslag kan onderschrijven en voldoet aan de toelatingsnormen dan wel de functiebekwaamheden, welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij hechten veel waarde aan ons openbare karakter en willen het voor iedere leerling mogelijk maken om ons onderwijs te volgen.

Wij bieden lokaal alle niveaus van voortgezet onderwijs aan voor leerlingen die wonen in Amersfoort of in de onmiddellijke omgeving van Amersfoort en die bereid zijn naar Amersfoort te reizen. Wij streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere voortgezet onderwijs te onderwijzen, maar bieden regionaal, Speciaal Onderwijs aan voor leerlingen die beperkt worden in het volgen van regulier onderwijs door een gedragshandicap of psychiatrische problemen.