Menu
Inloggen medewerkers

Verantwoording

De Onderwijsgroep vindt het belangrijk om zich publiek te verantwoorden. Verantwoording vindt plaats door gebruik te maken van Vensters voor Verantwoording waarvan de resultaten te vinden zijn via Scholen op de Kaart. Daarnaast vindt verantwoording plaats in het jaarverslag van de Onderwijsgroep. Verantwoording vindt ook plaats in de overleggen van het College van Bestuur met de GMR en de MR Axia.

Toezichtresultaten Inspectie van het onderwijs
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.  Op de site van de inspectie zijn de inspectierapporten en de (eind) oordelen te vinden van het bestuur en de scholen. Ook zijn hier door de inspectie uitgevoerde onderzoeken te vinden.

Scholen op de Kaart
Op scholen op de kaart is voor al onze scholen informatie te vinden over de onderwijsprestaties en de ouder- en leerling tevredenheid.

Jaarverslag
In ons jaarverslag verantwoorden wij ons over het door de Onderwijsgroep Amersfoort gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.

Het volledige jaarverslag is hier te downloaden.