Menu
Inloggen medewerkers

Strategisch Meerjarenplan

Koersvast; Strategisch Meerjarenplan 2020-2024

De Onderwijsgroep werkt met strategische vierjarenplannen. Voor de periode 2020-2024 hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vooraf de strategische thema’s benoemd: onderwijskwaliteit, ict, samenwerking binnen de Onderwijsgroep, medewerkers en professionalisering. Al deze terreinen kennen hun eigen uitdagingen. Sla de krant er maar op na om te zien waar het voortgezet onderwijs in Nederland mee te maken heeft: lerarentekorten, ongemotiveerde leerlingen, gestaag achteruit kachelende resultaten, concurrentie tussen scholen, kansenongelijkheid, uitdagingen op gebied van digitalisering of steeds meer leerlingen met multiproblematiek. In het denktraject naar het huidige strategische meerjarenplan hebben we bekeken in hoeverre de scholen van de Onderwijsgroep met deze landelijke trends te maken hebben en wat een bij de Onderwijsgroep passende koers voor de komende jaren is om goed onderwijs aan alle jongeren van Amersfoort te blijven bieden. In Koersvast, strategisch meerjarenplan 2020-2024, zijn tien ambities uitgewerkt en acties benoemd om deze ambities te realiseren. Ambities met betrekking tot onderwijskwaliteit, medewerkers, ict, samenwerking en professionalisering.