Menu
Inloggen medewerkers

College van Bestuur

De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort wordt bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur. Het college van bestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie.
Stella Efdé
Voorzitter College van Bestuur
033-4701008
“Op onze scholen is iedereen welkom. Belangrijke kernwaardes voor ons openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met ons onderwijs willen we leerlingen stimuleren om zich te ontwikkelen. Wij kijken naar wat je al kan, om van daaruit te ontdekken waar je krachten en talenten liggen om op voort te bouwen. Onderwijsgroep Amersfoort is een organisatie met een groot lerend vermogen, dat steeds weer wordt ingezet om verbeteringen van het onderwijs en innovaties te realiseren. Deze verbeteringen komen tot stand doordat alle medewerkers van de Onderwijsgroep Amersfoort hier een bijdrage aan leveren.”