Menu
Inloggen medewerkers

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het College van Bestuur geeft leiding aan de zes rectoren/directeuren.
Stella Efdé
Voorzitter College van Bestuur
033-4701008
“Op onze scholen is iedereen welkom. Belangrijke kernwaardes voor ons openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met ons onderwijs willen we leerlingen stimuleren om zich te ontwikkelen. Wij kijken naar wat je al kan, om van daaruit te ontdekken waar je krachten en talenten liggen om op voort te bouwen. Onderwijsgroep Amersfoort is een organisatie met een groot lerend vermogen, dat steeds weer wordt ingezet om verbeteringen van het onderwijs en innovaties te realiseren. Deze verbeteringen komen tot stand doordat alle medewerkers van de Onderwijsgroep Amersfoort hier een bijdrage aan leveren.”