Menu
Inloggen medewerkers

Directieraad

De directieraad bestaat uit de directeuren/rectoren van de scholen. De vergaderingen van de directieraad worden voorgezeten door het College van Bestuur. Voorbereiding van besluiten en beleid van het bestuur vindt plaats in goed overleg met de directieraad. De directieraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Binnen de directieraad wordt nauw samengewerkt.
Carlijn Harink
Rector De Amersfoortse Berg
033-4618845
Betekenisvol en leerlinggericht onderwijs waarbij de (brede) ontwikkeling centraal staat, geeft maximale ruimte aan leerlingen om te groeien.
Annette van Valkengoed
Rector Vathorst College
033-4968240
"Ruimte om te groeien"
Mijn missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen die waarde toevoegen aan deze wereld. Een krachtige pedagogische en contextrijke leeromgeving realiseren voor álle leerlingen in de betekenis van het Griekse woord scholè: een vrijplaats, een vrije ruimte, waar leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en waar je het leven leert leven; democratisch, duurzaam, sociaal, inclusief. Een plek waar de nieuwsgierigheid van leerlingen wordt geprikkeld, hun verbeeldingskracht wordt aangesproken en zij betrokkenheid raken op de wereld. Waar diepere waarden voelbaar en zichtbaar zijn in theater, dans, muziek, zang, kunst.
Cees van Lent
Rector Gymnasium Amersfoort JvO
033-4613944
Alle scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort krijgen de ruimte om zich zo te ontwikkelen als past bij hun cultuur en profiel. De schoolleiders krijgen van het bestuur veel eigen verantwoordelijkheid; ze helpen elkaar in de ontwikkelingen op de scholen en werken waar mogelijk samen.
Tjitske Bergsma
Directeur Trivium College
033-4753694
“De kwaliteit van het onderwijs wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de interacties”
Luc Stevens
Danny Boots
Rector 't Atrium
033-4750184
Verleg je grenzen is al jaren het motto van 't Atrium. Met ons flexrooster, de 2-jarige brugperiode en de drie profielen Sportklas, Xplore en International leren we onze leerlingen hun grenzen op te zoeken en steeds een stukje verder op te rekken. Op die manier bereiden we onze leerlingen écht voor op het verdere leven en hun deelname aan de maatschappij
Jasper Swüste
Directeur Axia College
033 – 489 20 20