Menu
Inloggen medewerkers

Waarderend Perspectief

Binnen de Onderwijsgroep werken we vanuit het Waarderend Perspectief. Dit betekent dat we op een positieve, constructieve en onderzoekende manier kijken naar leerlingen en medewerkers en hun ontwikkelpotentieel en uitgaan van vertrouwen in de ander en zijn mogelijkheden. Deze benadering vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken.


Collegiaal Waarderende Onderzoeken
Bovenschools komt dit tot uiting in de aanpak van Collegiaal Waarderende Onderzoeken. Het doel van de collegiale schoolbezoeken is om met en van elkaar te leren en juist niet om elkaar te beoordelen. Het waarderend onderzoek is een manier van visiteren die goed bij deze open en onderzoekende houding past. Deze werkwijze is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie, het oplossingsgerichte werken en de appreciative inquiry. Samengevat komt het erop neer dat je op zoek gaat naar de sterke punten in een systeem en zo aanknopingspunten vindt om juist dat te versterken wat nu al goed werkt. Binnen de context van een visitatie betekent dit dat scholen bij elkaar in kaart brengen wat krachten, successen en ontwikkelkansen zijn die zich rond bepaalde relevante vraagstukken voordoen. We gaan ervan uit dat in elk systeem werkzame elementen zitten waar we meer van willen. Een waarderend onderzoek past goed bij het doel om samen te leren en te ontwikkelen, geeft energie en vertrouwen en is duurzaam: de school heeft het
al in huis en wordt door het bezoek gestimuleerd dit verder uit te bouwen en te versterken. Elke stap in het onderzoek heeft een lerend karakter waarmee de schoolontwikkeling wordt gestimuleerd. Daarnaast is er ook sprake van leren voor de deelnemers in de schoolbezoekteams: zij ontwikkelen zich in waarderende gespreksvoering en houding en in het doen van onderzoek. Ook krijgen ze een kijkje in de keuken van een andere school en bouwen een relatie op met collega’s van deze school.