Menu
Inloggen medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Onderwijsgroep Amersfoort is een pluriforme en ambitieuze groep scholen. De arbeidsvoorwaarden zijn voor onze VO scholen conform CAO VO en voor het VSO CAO PO.
De CAO’s kunnen op onderdelen verschillen, er zijn echter ook veel overeenkomsten zoals:
• een marktconform salaris;
• een eindejaarsuitkering in december (8,33%);
• 8% vakantietoeslag in mei;
• vergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen;
• en pensioenopbouw bij het ABP, waarbij de onderwijsgroep een groot deel van de premie betaalt.
Bovenstaande arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de cao. Daarnaast bieden we ook nog een aantal extra’s en staan wij voor goede arbeidsverhoudingen en een prima werkklimaat.

Sollicitatiecode & Privacyverklaring
Wij hanteren bij alle vacatures de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP) om sollicitanten een eerlijk en transparant wervings- en selectieproces te bieden, waarbij iedereen gelijke kansen heeft.

Verklaring omtrent gedrag
We kunnen je verzoeken om tijdens het proces van indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen. Een VOG is verplicht en vraag je eenmalig aan.
Documenten