Menu
Inloggen medewerkers

Interview Jan Nijhof, directeur Trivium College

7 november 2023

Hoe ben je begonnen bij de Onderwijsgroep?
Ik ben op 1-8-1987 in dienst getreden bij een van de voorgangers van ons huidige bestuur, Stichting  Onderwijsgroep Amersfoort, en ging werken als docent natuurkunde-biologie op de Piet Mondriaanschool, een VSO-L.O.M.-school in Amersfoort. Ik was, toen ik startte, mentor van een 1e jaarsgroep met 14-15 leerlingen. Naast natuurkunde en biologie gaf ik ook Nederlands, studievaardigheden en aardrijkskunde. Meer dan de helft van de schoolweek gaf ik deze groep les.
Ik had ervaring in het voortgezet onderwijs (MAVO en LHNO onderwijs) en de bedoeling was om op de Piet Mondriaanschool ook een VSO-L.O.M. mavo op te richten. Door mijn ervaring ging ik me al snel met allerlei zaken bemoeien.

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt de afgelopen 37 jaar bij de Onderwijsgroep?
De start was heftig. Hoewel ik al enkele jaren ervaring had op VMBO-scholen in Arnhem en Nijmegen, moest ik alle zeilen bijzetten om de week tot een goed einde te brengen. De problematiek in de groep was heftig en complex; niet alleen qua milieu van herkomst (ik had 2 leerlingen in de klas waarvan een ouder in het onderwijs werkte, maar ook kinderen die op verschillende internaten in Amersfoort zaten), de sociaal-emotionele problematiek was ook zeer divers. Ik heb daar enorm veel geleerd en het heeft voor mij een basis gelegd voor mijn kijk op leerlingen. Ze verdienen elke dag een nieuwe kans.

Wat is voor jou Het kenmerk van de Onderwijsgroep (of de scholen van het Trivium College)?
De scholen van het Trivium College hebben de zoektocht naar de mogelijkheden van de leerlingen gemeen. Op alle locaties proberen we het maximale uit de leerling te halen middels een passende  begeleiding. Daar zetten de docenten zich maximaal voor in en docenten gaan daarin ver. Zij weten dat hun begeleiding er toe doet!
Door de jaren heen zijn de scholen van de Onderwijsgroep dit steeds meer gaan omarmen en dragen dit ook uit.

Wat is vanuit jouw perspectief de grootste verandering in het Onderwijs geweest in de afgelopen periode/ de grootste onderwijsontwikkeling?
Daar kan ik kort over zijn, Passend Onderwijs, alle scholen bieden nu basisondersteuning, waardoor minder leerlingen worden uitgesloten van regulier onderwijs. We zijn op weg naar nog meer inclusief onderwijs, een mooie ontwikkeling!

Waar ben je trots op?
Ik kijk met trots terug op 3 prachtige locaties die zich elk op een eigen manier, passend bij de doelgroep, hebben ontwikkeld tot sterke merken in Amersfoort. Ons praktijkonderwijs, 15 jaar geleden zieltogend, heeft zich door een mooie samenwerking met Accent Amersfoort kunnen ontwikkelen tot een sterke school voor praktijkonderwijs PRO33college. Het VMBO onderwijs heeft zich ontwikkeld tot 2 locaties met prachtige onderwijsconcepten; VMBO Trivium College en het Amsfort College. Op de 3 locaties zitten bijna 800 leerlingen en werken meer dan 120 mensen.

Wat wil je de scholen (of collega’s of leerlingen) meegeven?
Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst, een toekomst in een complexe wereld, is een belangrijke taak van het onderwijs. De leerlingen van nu gaan straks mede de samenleving vormgeven. Daar kun je als docent, school, bestuur een steentje aan bijdragen. Het werk dat je doet is dus enorm belangrijk!

Wat ga je het meeste missen?
De leerlingen. Zij verdienen een begeleiding op maat, waardoor ze maximaal kunnen presteren!
Zij zorgen voor reuring en zijn uniek.

Waar kijk je naar uit?
Dat mijn agenda niet meer door anderen wordt ingevuld. Ik zal mijn werk zeker missen, heb dat altijd met veel plezier gedaan, maar het heeft ook enorm veel (vrije)tijd van mij gevraagd. Voor die tijdsinvestering voel ik me zelf verantwoordelijk, niemand heeft gezegd dat ik dat moet doen

Ik kijk, met trots en voldoening, terug op mijn loopbaan bij de onderwijsgroep en dank de onderwijsgroep voor de vele kansen die ik heb gekregen.