Menu
Inloggen medewerkers
Terug naar home

Beleid

Als leerlingen eenmaal op eigen benen staan, is het belangrijk dat zij een bestaan kunnen verwezenlijken waarin hun behoeften worden bevredigd en waarin hun talenten worden gebruikt. Dit vergroot hun levensvreugde en heeft een positief effect op de samenleving. Bij de leerling passend onderwijs afgerond op het voor de leerling hoogst haalbare niveau, is hiervoor voorwaarde.

Daarom investeren wij als Onderwijsgroep Amersfoort in het beste onderwijs en een uitstekend pedagogisch klimaat waarin onze medewerkers, individueel en in onderlinge samenwerking, rekening houden met de unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de aan hen toevertrouwde leerlingen. Wij investeren daarom ook in goed werkgeverschap en goed werknemerschap en in gebouwen waarin het goed werken en samenleven is.